Werkwijze

Veel hedendaagse katten vertonen gedrag dat de eigenaar als ongewenst ervaart. Soms zijn deze problemen vrij gemakkelijk op te lossen met een paar tips, maar in veel gevallen is deskundige begeleiding nodig om het ongewenst gedrag aan te pakken. Helaas is geen kat , geen baas en geen situatie gelijk. Een standaard oplossing bestaat daarom niet. Het advies dat u krijgt, is voor uw specifieke situatie op maat gemaakt.

Een consult vindt altijd bij u thuis plaats. Dit is om de kat(ten) in hun eigen omgeving te kunnen observeren en de situatie goed te kunnen beoordelen. Om het probleemgedrag goed te kunnen behandelen, krijgt u voorafgaand aan het consult, een uitgebreide vragenlijst toegestuurd met het verzoek om deze in te vullen. Deze vragenlijst geeft een algemeen beeld van de situatie en dient voor het consult geretourneerd te zijn. Aan de hand van deze vragenlijst bereid ik mij voor op het consult. Het kan soms noodzakelijk zijn om ook beeldmateriaal aan te leveren  (film en/of foto’s). Tijdens het consult komen bepaalde aspecten uit de vragenlijst naar voren waar dieper op in wordt gegaan. Het probleemgedrag wordt uitgebreid besproken, de omgeving van uw kat(ten) worden geobserveerd en u krijgt de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Samen met u neem ik het therapieplan door op haalbaarheid.

Omdat u tijdens het consult overladen wordt met informatie, ontvangt u na het consult een verslag van het therapieplan. Ongeveer 2 weken na de ontvangst van het therapieplan neem ik weer contact met u op, om te horen hoe het met het “probleemgedrag” gaat en voor eventuele verdere begeleiding.